Yeryüzünde alimler gökteki yıldızlar gibidir.

7 Aralık 2017 Perşembe

Taşeron İşçiler İçin Sınav Soruları

Çalışma Bakanı Jülide Eroğlu bugün taşeron işçilerin kadroya geçişi sırasında 2 aşamalı sınav olacaklarını söyledi. İlk sınav yazılı olacak ikinci sınav sözel olacakmış. Bu ısnavlardan 10 üzerinden en az 6 almaları gerektiğini söyledi.

Bence gereksiz bir uygulama olacak 850 bin kişi şimdi stres içinde bekleyecek. Acaba sınavı geçebilir miyim? Acaba torpil lazım mı? vb. sorular ile psikolojileri altüst olacaktır. Tahminlerime göre sınav prosedür geregi olacağından sorular basit olacaktır. Sözlü sınavda mesleki açıdan olacağı için herkesin geçeceğine inanıyorum.

Bu yazımda da yazılı sınavda çıkabilecek konuları ve soruları paylaşmak istiyorum. Öncelikle yazılı sınav konularını öğrenelim;
  • Atatürk ilke ve inkılapları,
  • Yurttaşlık bilgileri,
  • Türkiye tarih ve coğrafyası,
  • Fen bilimleri,
  • Günlük önemli olaylar,
  • Matematiksel kavram ve ifadeler,
  • Türkçe için dil bilgisi
 Bu konuları size en kısa şekilde anlatmaya çalışacağım. Fazlada kafanıza takmamanızı öneririm.

Atatürk İlke ve İnkılapları Özet

İlkeler:
- Cumhuriyetçilik İlkesi: Cumhuriyetçilik, milli egemenliği esas alan bir yönetim biçimidir. Bu yönetim biçiminde halk kendisini yönetecek kimseleri yine kendisi seçimle iş başına getirir.

- Halkçılık İlkesi: Cumhuriyet ile yönetilen bir memlekette, siyasal bakımdan kalkınmada, yönetimde, millet ve devlet olanaklarının kullanılmasında halk yararının gözetilmesi demektir.

- Milliyetçilik İlkesi: Milliyetçilik, kişilerin ait oldukları milletin fertlerini sevme, değerlerini benimseme, bağımsızlığını koruma ve her bakımdan milletini yüceltme düşüncesidir.

- Laiklik İlkesi: Lâiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, din ve vicdan özgürlüğünün bizzat devlet eliyle güvence altına alınmasıdır.

- Devletçilik İlkesi: Atatürk’ün devletçilik anlayışı, Türkiye’nin kısa bir süre içinde kalkınması amacyla bilhassa ekonomik alanda fertlerin yapamayacağı büyük yatırımları, devletin kendi eliyle yapmasıdır.

- İnkılâpçılık (Devrimcilik) İlkesi: Bir milletin sahip olduğu siyasî, sosyal ve askerî alanlardaki kurumlarının değiştirilmesine inkılâp denir. Bu anlayışı temsil eden ideolojiye ise inkılapçılık denir bu anlamıyla inkılapçılık diğer ilkelerin doğal bir sonucu olarak ve onların tamamlayıcısı mahiyetinde doğmuştur. 


İnkılaplar
Atatürk’ün yaptığı bu inkılâpları; siyasal alanda, hukuk alanında, eğitim ve kültür alanında, ekonomik alanda ve toplumsal alanda yapılan inkılâplar olarak beş temel başlık altında değerlendirebiliriz;
- Sosyal alanda yapılan inkılâplar: Takvim, saat ve ölçülerde yapılan değişiklikler, sağlık alanında yapılan düzenlemeler, şapka kanunu, Türk kadınına verilen haklar, Kılık kıyafette değişiklik, tekke ve zaviyelerin kapatılmasıdır.

- Siyasal alanda yapılan inkılâplar: 1924 anayasasının kabul edilmesi, Cumhuriyetin ilanı, saltanatın kaldırılması, halifeliğin kaldırılması, çok partili hayata geçiş denemeleridir.

- Eğitim alanında yapılan inkılâplar: Güzel sanatlarda yapılan yenilikler, Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması, üniversite reformları Öğretimin birleştirilmesi, millet mekteplerinin açılması, harf devrimi, medreselerin kapatılmasıdır.

- Hukuk alanında yapılan inkılâplar: Türk ceza kanunu, mecellenin kaldırılması, şeriyye mahkemelerinin kapatılması, Teşkilatı Esasiye Kanunu, yeni anayasanın kabulü, medeni kanunun kabulüdür.

- Ekonomik alanda yapılan inkılâplar: 1. ve 2. kalkınma planlarının yapılması, ticaret ve sanayi odalarının kurulması, örnek teşkil edecek çiftliklerin kurulması, Aşar vergisinin kaldırılması, İzmir iktisat Kongresi, çiftçinin özendirilmesi ile ilgili çalışmalar, tarım kredi kooperatiflerinin kurulması, kabotaj kanunu, sanayi teşvik Kanunu’nun kabul edilmesidir.Yurttaşlık Bilgileri

Arkadaşlar bu konu çok uzun olduğu için buradan paylaşamıyorum. Siz internette araştırın bir çok kaynak çıkacak zaten.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder