Eşit İşe Eşit Ücret (Yargıtay Kararı)

Eşit işe eşit ücret, Yargıtay Kararı ile kesinleşti. Bazen eşit işe eşit ücret mahkeme kararı yanlış olabiliyor. Neyseki bu yanlışlığı Yargıtay çözüyor ve adaletin tekrar yerini bulmasını sağlıyor.

Eşit İşe Eşit Ücret (Yargıtay Kararı)

Bu konuda en son olay Bursa ‘da yaşanmıştır. Bir dokuma fabrikasında çalışan kadın işçi, kendisiyle aynı işi yapan erkek işçilerden daha az maaş aldıklarını. Sırf kadın olduğu için, aynı işi yapmasına rağmen daha az ücret ödendiğini iddia ederek iş sözleşmesini feshetti.

Bakınız: Salak Demek Hakaret mi?

Daha sonra İş Mahkemesi‘ ne dava açan kadın işçi;

Davalı işverenin işyerinde ücret konusunda cinsiyet ayrımı yaptığını. İş Kanunu ‘na göre işverenin eşit iş yapan işçiye eşit ücret ödemekle yükümlü olduğunu. Bu borca aykırı davranan işverenin işçiye 4 aylık ücreti tutarında tazminat ödemesi gerektiğini dile getirdi.

Çalıştığı süre boyunca diğer işçilere ödenen ücret farkını da işçiye ödemek zorunda olduğunu. Davalı işverenin eşit işlem borcuna aykırı davranışından dolayı iş akdini haklı sebeple feshettiğini ileri sürerek kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti, ücret farkı ile eşit işlem borcuna aykırılık tazminatının davalıdan tahsilini talep etti.

Eşit İşe Eşit Ücret Mahkeme Kararı

Bursa 4. İş Mahkemesi;

Davacının, kendisinden daha fazla mesleki tecrübesi bulunan ve kendisine oranla daha fazla üretim yapan çalışanlarla maaşını kıyaslayarak haksızlık yapıldığı gerekçesiyle iş akdini haksız ve kötü niyetle feshettiğini. Bu sebeple kıdem tazminatı ile ücret alacağı farkına hak kazanamadığını savunarak davanın reddini talep etti. Davanın kısmen kabulüne hükmeden Mahkeme; yıllık izin ücreti alacağının tahsiline, diğer taleplerin reddine karar verdi.

Eşit İşe Eşit Ücret Yargıtay Kararı 2021

Bursa 4. İş Mahkemesinin verdiği karardan sonra. Kararı davacı avukatı temyiz edince dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ‘ne yollandı. Kararda;

Dosya içeriği ve özellikle davalı işveren tanıklarının anlatımlarından, davacının işyerinde başarılı bir işçi olduğu, diğer devereciler hangi işi yapıyorlarsa davacının da aynı işi yaptığı. Yeteneğinde veya performansında hiç bir yetersizlik bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Dosyadaki mevcut delil durumuna göre davacı cinsiyet ayrımcılığı yönündeki iddiasını kanıtlayamamış ise de işverenin eşit işe eşit ücret ödememesi eşit işlem borcunun ihlali niteliğindedir ve ayrımcılık tazminatının koşulları oluşmuştur.

Mahkemece davacının çalışma süresi de dikkate alınarak, anılan yasanın 5. maddesi kapsamında ayrımcılık tazminatına hükmedilmesi gerekirken. Tazminat talebinin reddine karar verilmesi hatalıdır. Buna göre davacının fark ücretleri de hesaplanmalı ve hüküm altına alınmalıdır.

Diğer yandan davacının aynı kıdem ve aynı işte çalışan işçi ile aynı ücretle çalıştırılmaması suretiyle eşit işlem borcunun ihlal edilmesi. 4857 sayılı Yasa’nın 24/II-e maddesi uyarınca işçiye haklı fesih yetkisi verir. Bu itibarla iş akdini bu nedenle haklı nedene dayalı olarak fesheden davacının kıdem tazminatı isteğinin de kabulü gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Verilen karar gördüğünüz gibi ‘kadın erkek tüm işçilere eşit işe eşit ücret verilmelidir’ görüşünü destekliyor. Yani askerdeki gibi devreciliği iş yerinizde uygularsanız yargıtay sizin soluğunuzu böyle keser.

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.