Birinin Telefon Numarasını Başkasına İzinsiz Verme (Yargıtay Kararı)

Birinin telefon numarasını başkasına izinsiz verme yada başkasının telefon numarasını dağıtmak TCK md. 136 'ya...